«Без формат» — Блокчейн – технологията, която ще промени бизнесаБлокчейнът е технология, която се развива много бързо и ще промени начина, по който се прави бизнес между…

Источник

===================
все доступные теги
source_link — https://www.youtube.com/watch?v=bu3N4dvmbxQ
keyword — блокчейн
vid_id — bu3N4dvmbxQ
source_link — https://www.youtube.com/watch?v=bu3N4dvmbxQ
vid_img — http://banktv.ru/wp-content/uploads/2018/05/1526743603_hqdefault.jpg
vid_views —
vid_rating —
vid_desc — Блокчейнът е технология, която се развива много бързо и ще промени начина, по който се прави бизнес между…
vid_time — 1518109203
vid_duration —
vid_author — UC9_QMFWVNs5WFZA5-eFQOog
vid_likes — [vid_likes]
vid_dislikes — [vid_dislikes]
ad_2 —
ad_1 —

=====================Редактор сайта banktv.ru


Добавить комментарий